Alternative flash content

Requirements

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2014

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów

zawiadamia Pani/Pana o zwołaniu Walnego Zebrania członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów.

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów –odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014r. o godz. 11 (II Termin: o godz. 13.00) w Lublinie, ul. Mełgiewska 152.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i powitanie zebranych
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie
 1. Przyjęcie bilansu i sprawozdania Zarządu za rok 2013
 2. Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Krajowego z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji
 3. Wysłuchanie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia
 4. Wysłuchanie informacji z działalności Sądu Koleżeńskiego
 5. Udzielenie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 6. Wolne wnioski
 7. Zamknięcie obrad

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do udziału.

Jednocześnie prosimy o uregulowania zaległych składek do czasu Walnego Zebrania. Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

42 1020 4027 0000 1702 0398 4382

 

Ponieważ będą głosowane zmiany w Statucie Stowarzyszenia wymagające obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia prosimy o potwierdzenie obecności lub informację o nieobecności do dnia 5 czerwca 2014r. mailem lub telefonicznie (Mariusz Sałasiński, 603-139-254).

 

Serdecznie Zapraszamy!